Uppsagnir starfsfólks

Komi til uppsagna gilda ákveðin lög og reglur um uppsagnarferlið. 

Uppsagnir starfsfólks

  • Uppsagnarfrestur er sá tími sem þarf að líða frá því að uppsögn tekur gildi og þar til starfsmaður hættir störfum.
  • Lengd uppsagnarfrests ræðst af starfsaldri og/eða lífaldri viðkomandi starfsmanns. Uppsagnarfrestur er að jafnaði 1 til 3 mánuðir en getur verið styttri eða lengri eftir ákvæðum kjarasamninga.
  • Starfsmanni er skylt að vinna út uppsagnarfrest nema um annað sé sérstaklega samið á milli hans og vinnuveitanda.

Hópuppsagnir

  • Ef um hópuppsögn er að ræða skal vinnuveitandi svo fljótt sem auðið er hafa samráð við trúnaðarmann eða annan fulltrúa starfsmanna.
  • Vinnuveitandi þarf að tilkynna fyrirhugaðar uppsagnir til svæðisvinnumiðlunar Vinnumálastofnunar í því umdæmi þar sem viðkomandi starfsmenn vinna. 

Atvinnuleysi á island.is
Hópuppsagnir - Upplýsingar á vef Vinnumálastofnunar
Réttindi og skyldur, vinnuréttarvefur ASÍ

Vert að skoða

Lög og reglur