Atvinnuleysisbætur

Þeir sem eru atvinnulausir geta skráð sig á atvinnuleysisskrá hjá vinnumiðlunum Vinnumálastofnunar og átt rétt á atvinnuleysisbótum. Þeir fá jafnframt ráðgjöf og aðstoð við atvinnuleit.

Umsókn og skilyrði

Atvinnuleysisbætur - umsóknar- og skráningarferli
Ráðgjöf og þjónusta á vef Vinnumálastofnunar
Eyðublöð hjá Vinnumálastofnun
Spurt og svarað fyrir atvinnuleitendur á vef Vinnumálastofnunar


 • Sá sem nýtur atvinnuleysisbóta þarf meðal annars að uppfylla eftirfarandi skilyrði:
  • vera virkur í atvinnuleit og reiðubúinn að ráða sig til almennra starfa,
  • tilkynna til Vinnumálastofnunar einu sinni í mánuði hvort atvinnuleit hafi borið árangur,
  • tilkynna til Vinnumálastofnunar þegar vinna er fengin og gefa upp allar tekjur.

 • Allir umsækjendur um atvinnuleysisbætur gera starfsleitaráætlun í samráði við starfsráðgjafa sem einnig veitir ráðgjöf um atvinnuleit og úrræði sem atvinnulausum standa til boða.
 • Það getur valdið missi bóta ef atvinnuleitandi fylgir ekki starfsleitaráætlun eða hafnar úrræðum sem honum bjóðast.
 • Telji umsækjendur um atvinnuleysisbætur að afgreiðsla Vinnumálastofnunar hafi verið ófullnægjandi geta þeir skotið máli sínu til úrskurðarnefndar atvinnuleysistrygginga hjá Atvinnuleysistryggingasjóði.

Bótaupphæð

 • Fyrstu tíu daga atvinnuleysis eru greiddar grunnbætur en síðan eru bætur tekjutengdar í þrjá mánuði ef skilyrði um tekjutengingu bóta eru uppfyllt.
  Fjárhæðir atvinnuleysisbóta
 • Sá sem fær fullar atvinnuleysisbætur og hefur börn undir 18 ára aldri á framfæri sínu fær greidd 4% af grunnbótum með hverju barni.
 • Greiða þarf lögbundið lífeyrissjóðsgjald af atvinnuleysisbótum en Atvinnuleysistryggingasjóður greiðir mótframlag sem atvinnurekandi greiðir ella. Vinnumálastofnun sér um greiðslu stéttarfélagsgjalds af bótum sé þess óskað.

Einstaklingar sem fá greiddar fullar atvinnuleysisbætur geta fengið endurgreiðslur vegna kaupa á lyfjum og greiða þá sama gjald og elli- og örorkulífeyrisþegar og börn.

Vert að skoða

Lög og reglugerðir