Hlutafélög

Einkahlutafélag/ hlutafélag/ opinbert hlutafélag

 • Í hlutafélagi ber enginn félagsmanna persónulega ábyrgð á heildarskuldbindingum heldur er fjárhagsleg ábyrgð þeirra takmörkuð við það hlutafé sem þeir leggja fram.
 • Hlutafélagaformið hentar fyrst og fremst stærri og viðameiri rekstri sem ætlað er að skrá í kauphöll.
  Félagaréttur á vef atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis
 • Í einkahlutafélagi er ekkert hámark á hlutafé eða fjölda hluthafa og hentar því félagsformið jafnt stærri sem minni fyrirtækjum. Enginn félagsmanna ber persónulega ábyrgð á heildarskuldbindingum félagsins.
  Stofna rekstur, rsk.is
 • Opinbert hlutafélag er að öllu leyti í eigu hins opinbera, beint eða óbeint. Hluthafar eru einn eða fleiri.
 • Útibú erlendra félaga á Íslandi þarf að skrá í fyrirtækjaskrá.
  Útibú erlendra félaga á Ísland, rsk.is
 • Hlutafélög, einkahlutafélög og opinber hlutafélög eru bókhaldsskyld og ber að halda tvíhliða bókhald.
  Bókhald og tekjuskráning, rsk.is
 • Einkahlutafélag, hlutafélag og opinbert hlutafélag verður að skrá innan ákveðins tíma hjá hlutafélagaskrá. Óskráð félag getur hvorki öðlast réttindi né tekið á sig skyldur.

Vert að skoða

Lög og reglugerðir