Orlofsréttur

Launafólk á rétt á orlofi. Orlofsréttur er annars vegar réttur til orlofsdaga og/eða sumarleyfis, og hins vegar réttur til launa á meðan leyfi stendur, orlofslauna.

Orlof

  • Starfsmaður ávinnur sér minnst tvo orlofsdaga fyrir hvern unninn mánuð á orlofsárinu, sem stendur frá 1. maí til 30. apríl. Lágmarksorlof er því 24 dagar á ári miðað við fullt starf.
  • Orlofsdögum fjölgar samkvæmt kjarasamningum með hærri lífaldri hjá opinberum starfsmönnum en með hærri starfsaldri á almennum vinnumarkaði. Útfærsla er mismunandi eftir samningum.
  • Starfsmaður hefur rétt á að taka orlof sitt í heilu lagi út á tímabilinu 2. maí til 15. september nema kjarasamningar kveði á um annað fyrirkomulag. Ákvörðun um orlof skal þó ætíð tekin í samráði við atvinnurekanda og með tilliti til starfseminnar.
  • Heimilt er að semja um að starfsmaður fari í orlof utan orlofstímabilsins.
  • Starfsmaður getur átt rétt á fullum fjölda orlofsdaga þó hann hafi ekki áunnið sér samsvarandi rétt til launa á meðan orlofi stendur. Þetta getur til að mynda átt við þá sem hafa farið í fæðingarorlof á orlofsárinu og þá sem skipt hafa um vinnuveitanda. 

Orlofslaun

  • Orlofslaun eru til þess ætluð að launafólk sé ekki án tekna á meðan á sumarleyfi stendur. Þau eru viðbót við launagreiðslur hvers mánaðar og af þeim eru greiddir skattar og gjöld eins og af öðrum launum.
  • Orlofslaun reiknast við hverja útborgun og eru minnst 10,17% af heildarlaunum. Þetta hlutfall getur verið hærra samkvæmt kjarasamningum.
  • Orlofslaun eru ýmist laus til útborgunar við upphaf orlofstímabils eða greidd út á meðan orlofi stendur, þá á sama tíma og laun eru venjulega greidd. Hið síðarnefnda er algengt fyrirkomulag hjá mánaðarlaunafólki.
  • Þegar starfsmaður hættir störfum á vinnuveitandi hans að gera upp áunnin orlofslaun og greiða út.

Vert að skoða

Lög og reglugerðir