Aðilar vinnumarkaðarins

Vinnumarkaðurinn er vettvangur atvinnurekenda og launafólks. Leikreglur hans eru settar í lögum og kjarasamningum sem segja til um gagnkvæmar skyldur vinnuveitenda og starfsmanna.

Vinnumarkaðurinn

  • Vinnumarkaðurinn skiptist í almennan og opinberan vinnumarkað. Á almennum vinnumarkaði starfa fyrirtæki í eigu einkaaðila og hlutafélög en á opinberum vinnumarkaði eru fyrirtæki og stofnanir í eigu ríkis og sveitarfélaga, auk félaga og stofnana sem veita opinbera þjónustu.
  • Mismunandi lög og reglur gilda að ýmsu leyti um almennan og opinberan vinnumarkað.
  • Málefni vinnumarkaðarins heyra undir félagsmálaráðuneyti.
    Um vinnumál á vef stjórnarráðsins

Aðilar vinnumarkaðarins

Vert að skoða

Lög og reglugerðir