Hjúkrunarheimili - Umsókn

Áður en óskað er eftir dvöl á hjúkrunarheimili þarf að fara fram færni- og heilsumat á aðstæðum umsækjanda. Plássi á hjúkrunarheimili er ekki úthlutað fyrr en útséð er með önnur úrræði.

Færni- og heilsumat

 • Telji hinn aldraði eða aðstandendur hans tímabært að sækja um dvöl á hjúkrunarheimili þarf fyrst að sækja um færni- og heilsumat.
 • Færni- og heilsumatsnefndir eru sjö og starfa í hverju heilbrigðisumdæmi landsins.
  Aðsetur nefnda og símatímar
  Heilbrigðisumdæmi landsins
 • Beiðni um mat á að senda til færni- og heilsumatsnefndar í því umdæmi sem umsækjandi á lögheimili í.
 • Embætti landlæknis gefur út sérstakt umsóknareyðublað um færni- og heilsumat er að finna á en starfsfólk heilbrigðisþjónustu getur útvegað eyðublaðið sé þess óskað.


Um færni- og heilsumat á vef embættis landlæknis
Umsóknarferli umsókna um færni- og heilsumat á vef embættis landlæknis
Heilbrigðisstofnanir á vef embættis landlæknis

 • Þegar umsókn berst færni- og heilsumatsnefnd er aflað ýmissa gagna sem þarf til að skera úr um þörf umsækjandans fyrir dvöl á hjúkrunarheimili.
 • Afgreiðsla umsóknar tekur fjórar vikur. Niðurstöður eru sendar til umsækjanda og afrit til heimilislæknis, heimahjúkrunar og félagsþjónustu.
  • Sé umsókn hafnað er umsækjanda bent á önnur úrræði.
   Heimaþjónusta á island.is
  • Sé umsókn samþykkt er sótt um dvöl á hjúkrunarheimili.
 • Færni- og heilsumat gildir í 12 mánuði. Hafi umsækjandi ekki fengið dvalarstað að þeim tíma liðnum er honum gert viðvart um að meta þurfi þörf hans að nýju. 
 • Sé umsækjandi ósáttur við afgreiðslu færni- og heilsumatsnefndar má vísa málinu til velferðarráðherra.
 • Aldraðir og aðstandendur þeirra geta fengið ráðgjöf um færni- og heilsumat og aðra kosti sem þeim standa til boða hjá fagfólki í heilbrigðisþjónustu og félagsþjónustu sveitarfélaga.

Dvalarumsókn

 • Þegar svar berst umsækjanda um að færni- og heilsumat hafi verið samþykkt fylgir svarbréfinu umsókn um vist á hjúkrunarheimili. Umsóknina á að senda útfyllta til færni- og heilsumatsnefndar.
 • Heimilt er að sækja um dvöl hvar sem er á landinu.
 • Þegar pláss losnar á einhverju þeirra heimila sem hinn aldraði kýs að dveljast á er valið á milli tveggja umsækjanda sem eru í mestri þörf. 

Val á hjúkrunarheimili

 • Hjúkrunarheimilin veita sjálf upplýsingar um starfsemi sína og aðbúnað heimilisfólks. Þá hafa mörg heimilanna vef eða hafa gefið út bæklinga þar sem má kynna sér aðstæður.
 • Fagfólk í heilbrigðisþjónustu getur veitt ráðgjöf um heimili sem völ er á og helst koma til greina í tilviki hvers og eins.

Vert að skoða

Lög og reglugerðir