Hvíldar-/endurhæfingarinnlögn - Umsókn

Með hvíldar-/endurhæfingarinnlögn er átt við tímabundna dvöl í hjúkrunarrými. Dvölin getur varað frá nokkrum dögum upp í átta vikur.

Hvíldar-/endurhæfingarinnlögn í hjúkrunarrými

  • Aldraðir sem búa á eigin heimili eiga möguleika á hvíldar-/endurhæfingarinnlögn á hjúkrunarheimilum.
  • Sótt er um hjá færni- og heilsumatsnefnd í því heilbrigðisumdæmi þar sem hinn aldraði lögheimili. Umsóknina skal afgreiða innan 7 daga.

  • Hvíldar-/endurhæfingarinnlögn má veita þegar sá sem stutt hefur hinn aldraða þarfnast hvíldar, forfallast skyndilega eða þarf tímabundna umönnun og endurhæfingu.
  • Í undantekningartilvikum getur starfsfólk heilbrigðisþjónustu metið bráðahvíldarinnlögn nauðsynlega.

Vert að skoða

Lög og reglugerðir