Þjónustuíbúðir

Þjónustuíbúðir eru ætlaðar rosknu fólki og öldruðum sem geta búið sjálfstætt. Samkvæmt lögum skal vera öryggiskerfi í íbúðum og völ á fjölbreyttri þjónustu til að létta undir með íbúum.

Þjónustuíbúðir

  • Upplýsingar um framboð þjónustuíbúða, kostnað, hvernig á að sækja um slíkt húsnæði og viðeigandi eyðublöð, er að fá hjá velferðar-/félagsþjónustu viðkomandi sveitarfélags.
  • Þjónustuíbúðir eiga samkvæmt lögum að uppfylla vissar kröfur um aðbúnað og þjónustu. Þar á að vera öryggiskerfi, aðgangur að félagsstarfi og möguleiki á fæði, þvotti og þrifum.
  • Íbúar í þjónustuíbúðum greiða sjálfir fyrir þá þjónustu sem þeir kjósa í samræmi við gjaldskrá.
  • Íbúar í þjónustuíbúðum eiga sama rétt og aðrir á heimahjúkrun og félagslegri heimaþjónustu.

Aðrar íbúðir aldraðra

  • Aðrar íbúðir fyrir eldri borgara bjóðast víða á frjálsum markaði. Oft eru þær byggðar í námunda við öldrunarstofnanir eða þjónustumiðstöðvar eldri borgara í viðkomandi sveitarfélagi.
  • Aðstaða í þessum íbúðum og þjónusta sem stendur íbúum til boða getur verið mismunandi. Því er ráðlegt fyrir væntanlega kaupendur og íbúa að kynna sér vel aðstæður.
  • Þjónustuíbúðir og aðrar íbúðir fyrir aldraða eru ýmist sjálfseignar-, leigu- eða búseturéttaríbúðir.

Vert að skoða

Lög og reglugerðir