Dagdvöl aldraðra

Aldraðir sem þurfa reglulega umönnun til að geta dvalið sem lengst á eigin heimili geta sótt um að komast í dagvist fyrir aldraða.

Dagdvöl

Dagvist aldraðra í ýmsum sveitarfélögum
Reykjavík  Fljótsdalshérað (dægradvöl) 
Garðabær  Akureyri (dagþjónusta)
Hjúkrunar- , dvalar- og dagvistarrými, skipt eftir svæðum
Öldrunarmál á vef stjórnarráðsins

 • Sækja þarf um dagvist á eyðublöðum sem fást hjá velferðar-/félagsþjónustu sveitarfélaganna. Umsóknarferli er misjafnt eftir sveitarfélögum en upplýsingar þar má fá hjá velferðar-/félagsþjónustum, viðkomandi dagdvöl eða þeim sem sjá um þjónustu og hjúkrun aldraðra hjá sveitarfélaginu.
 • Dagdvöl getur verið einn eða fleiri daga vikunnar eftir þörfum.
 • Í dagdvöl aldraðra á að meta heilsufar, veita hjúkrunarþjónustu, félagslega ráðgjöf og aðstoð við athafnir daglegs lífs, allt eftir þörfum hvers og eins.
 • Sú þjónusta sem dagdvöl felur í sér getur verið:
  • Fæði.
  • Leikfimi og þjálfun.
  • Hvíldaraðstaða.
  • Tómstundaiðja.
  • Böðun.
  • Akstur að heiman og heim.
 • Víða er starfsemi dagdvalar á sama stað og í samvinnu við þjónustumiðstöðvar sveitarfélaganna og mögulegt að fá aðgang að starfsemi sem þar fer fram.
 • Greitt er gjald fyrir hvern dvalardag og er akstur innifalinn í dvalargjaldi.

Vert að skoða

Lög og reglugerðir