Ellilífeyrir

Við 65 ára aldur má sækja um ellilífeyri og tengdar greiðslur til Tryggingastofnunar ríkisins. Lífeyrisgreiðslur skiptast í nokkra flokka auk styrkja og bóta sem hægt er að sækja um.

Ellilífeyrir á vef TR
Útreikningur ellilífeyris
Reiknivél lífeyris
Mínar síður, Tryggingastofnun ríkisins
Umsóknir á vef TR

Umsóknir

 • Nauðsynlegt er að sækja um að útborgun ellilífeyris hefjist. Ellilífeyrir myndast þó sjálfkrafa hjá örorkulífeyrisþegum næsta mánuð eftir að viðkomandi nær 67 ára aldri.
 • Tryggingastofnun ríkisins (TR) sér um afgreiðslu lífeyris.
  Umboðsskrifstofur TR.
 • Tilvonandi lífeyrisþegar fá umsóknareyðublað sent frá TR skömmu áður en 67 ára aldri er náð, ásamt helstu upplýsingum um lífeyrisréttindi sín.
 • Þegar sótt er um ellilífeyri þarf jafnframt að skila inn tekjuáætlun. Allar breytingar á tekjum frá því sem TR hefur upplýsingar um þarf að tilkynna.
 • Lífeyrisgreiðslur eru skattskyldar eins og launa- og lífeyrissjóðstekjur.
 • Skattkorti má skipta á milli TR og lífeyrissjóða eða annarra launagreiðenda ef lífeyrisþegi hefur aðrar tekjur en ellilífeyri. Einnig má nýta ónýttan persónuafslátt maka.

Lífeyrisþegar

 • Greiðslur ellilífeyris hefjast við 67 ára aldur.
 • Hægt er að fresta lífeyristöku allt til 72 ára aldurs en bótafjárhæð hækkar um 0,50% fyrir hvern mánuð sem frestað er.
 • Sá sem stundað hefur sjómennsku í 25 ár getur fengið lífeyri frá 60 ára aldri.
 • Sá sem búið hefur hér á landi í 40 ár á aldrinum 16-67 ára á rétt á fullum ellilífeyri. Greiðslur eru annars í hlutfalli við búsetutíma.
 • Þeir sem dvalið hafa eða starfað erlendis geta átt rétt á lífeyrisgreiðslum í viðkomandi landi. TR hefur í mörgum tilvikum milligöngu um umsóknir.
  Réttindi erlendis

Lífeyrisréttindi

 • Ellilífeyrisgreiðslur samanstanda af:
  1. ellilífeyri,
  2. tekjutryggingu og
  3. heimilisuppbót - greidd þeim er sjá einir um heimilisrekstur og hafa tekjutryggingu.
   Ellilífeyrir
 • Ellilífeyrisþegi getur til viðbótar átt rétt á uppbót á lífeyri sem er greidd þeim sem ekki getur framfleytt sér að öðrum kosti.
  • Sótt er sérstaklega um uppbót þegar þannig aðstæður skapast.
  • Upphæð uppbótar er metin í hverju tilviki og eru greiðslurnar tímabundnar.
 • Auk ellilífeyris geta lífeyrisþegar átt rétt á ýmsum styrkjum og bótum sem rétt er að kynna sér og sækja um samhliða umsókn um ellilífeyri.
  Nánar um styrki og bætur eldri borgara á island.is
 • Ellilífeyrir og tengdar greiðslur almannatrygginga eru tekjutengdar og lækka þegar mánaðartekjur einstaklings fara yfir tiltekin tekjumörk.
  Nánar um tekjutengingar á island.is
 • Þeir sem safnað hafa lífeyrissparnaði um ævina fá eftirlaun greidd úr sínum lífeyrissjóði.
  Nánar um rétt til lífeyris á efri árum á island.is

Vert að skoða

Lög og reglugerðir