Bifreiðatryggingar og -gjöld

Bifreiðagjöld og iðgjöld skyldutrygginga eru fastur kostnaður sem fylgir því að reka bifreið.

Bifreiðatryggingar

 • Skylt er að tryggja allar bifreiðar hjá tryggingafélagi með ábyrgðar- og slysatryggingu.
 • Aðrar bifreiðatryggingar er frjálst að kaupa, til að mynda bílrúðu- og kaskótryggingar sem bæta tjón á eigin bifreið.
 • Ábyrgðartrygging bætir allt tjón sem aðrir verða fyrir af völdum ökutækis.
 • Slysatrygging greiðir ökumanni bifreiðar bætur ef hann slasast og einnig eiganda hennar sé hann farþegi í eigin bíl.
 • Við eigendaskipti bifreiða getur kaupandi tilgreint hjá hvaða tryggingafélagi hann vill tryggja bílinn og er það tilkynnt viðkomandi félagi.

Bifreiðagjöld

 • Bifreiðagjald er skattur sem leggst á öll ökutæki sem skráð eru hér á landi. Upphæð gjaldsins fer eftir þyngd ökutækis.
  Reiknivél og umfjöllun um bifreiðagjald á vef rsk.is
 • Bifreiðagjald er greitt tvisvar á ári og innheimtu þess annast ríkisskattstjóri.
 • Séu bifreiðagjöld ekki greidd á tilskildum tíma mega lögregla og skoðunaraðilar klippa skráningarmerki af bifreið og er þá óheimilt að nota hana.
 • Þeir sem njóta örorku- eða umönnunarbóta geta átt rétt á niðurfellingu bifreiðagjalds. Einnig ellilífeyrisþegar sem fá uppbót vegna reksturs bifreiðar.

Um bifreiðagjald á vef rsk.is
Bifreiðamál á vef tr.is

Önnur gjöld

Vert að skoða

Lög og reglugerðir