Skráning og skoðun

Öll ökutæki þarf að skrá og skoða áður en þau eru tekin í notkun og skoða síðan reglulega á meðan þau eru í umferð.

Skráning

Samgöngustofa
Eyðublöð vegna skráningar ökutækja Ökutækjaskrá

 • Öll ökutæki sem flutt eru til landsins þarf að skrá í ökutækjaskrá Samgöngustofu. Skráðar eru upplýsingar um gerð ökutækis, eigendur, gjöld og fleira.
 • Skráning er í aðalatriðum þannig að sá sem flytur inn ökutæki sækir um forskráningu, fastanúmeri er úthlutað, ökutækið er tollafgreitt og skoðað á faggildri skoðunarstofu.
 • Bifreið öðlast fullgilda skráningu, eða nýskráningu, þegar hún hefur fengið skoðun og verið tryggð.
 • Mögulegt er að sækja um sérstaka áletrun á skráningarmerki bifreiðar í stað fastanúmers, svokallað einkamerki. Greitt er sérstaklega fyrir úthlutun þess.
 • Skráningarskírteini á alltaf að varðveita í ökutækinu.

Afskráning og úrvinnsla 

Skoðun

 • Skylda er að láta skoða ástand og búnað allra ökutækja reglulega hjá faggiltri skoðunarstofu.
 • Fólksbifreiðar, bifhjól og eftirvagna á fyrst að skoða á þriðja ári eftir nýskráningu og síðan árlega frá og með fimmta ári.
 • Síðasti tölustafur í skráningarmerki ökutækis segir til um í hvaða mánuði á að færa það til skoðunar. Endi skráningarmerki á 0 skal skoðun fara fram í október.
 • Ef bókstafur er síðasti stafur í einkamerki ökutækis ber að láta skoða það í maí-mánuði.
 • Bifhjól á að skoða fyrir 1. júlí.
 • Ef athugasemdir eru gerðar við ásigkomulag ökutækis þarf að endurskoða það að loknum lagfæringum. Endurskoðanir geta farið fram á faggiltum skoðunarstofum og endurskoðunarverkstæðum.
 • Að lokinni skoðun er skoðunarmiði settur á skráningarmerki ökutækis sem segir til um hvenær á næst að færa það til skoðunar.
 • Skoðunarmiða má ekki fjarlægja og skoðunarvottorð á að fylgja skráningargögnum í bifreið.
 • Ef ökutæki er breytt að því marki að búnaður þess er ekki í lengur í samræmi við skráðar upplýsingar í ökutækjaskrá ber að láta skoða það. Skráningu í ökutækjaskrá er þá breytt til samræmis.
 • Ökutæki fá ekki skoðun ef bifreiðagjöld eru í vanskilum eða skyldutrygging ekki gild.
 • Ef ökutæki hefur ekki verið skoðað á tilskildum tíma hefur lögregla heimild til að taka það úr umferð með því að klippa númer þess af. Eigandi getur átt von á að þurfa að greiða sérstakt gjald vegna þessa.
  Skoðun ökutækja á vef Samgöngustofu

Vert að skoða

Lög og reglugerðir