Utanferðir - Hagnýtt

Ábendingar sem koma að gagni þegar ferðast er út fyrir landsteinana.


Réttindi flugfarþega og fleira á vef Samgöngustofu

Ferðast með börn

 • Fari foreldrar sameiginlega með forsjá barns er öðru foreldrinu óheimilt að fara með barn úr landi án samþykkis hins. 
 • Sama á einnig við þegar barn ferðast eitt eða með öðrum en foreldrum.
  Vefur sýslumanna

Ökuréttindi

 • Íslenskt ökuskírteini gildir á Norðurlöndum og þeim löndum sem eru innan EES.
 • Í flestum öðrum löndum ber að framvísa sérstöku alþjóðlegu ökuskírteini, jafnframt eigin ökuskírteini.
 • Sótt er um alþjóðlegt ökuskírteini hjá sýslumönnum og hjá Félagi íslenskra bifreiðaeigenda (FÍB). Skírteinið gildir í eitt ár frá útgáfu.
 • Ekki er öruggt að hafa gamla útgáfu ökuskírteinis á ferðalögum erlendis þar sem gildistími þess er ekki alltaf rétt skráður og ökuréttindi sem þar koma fram ekki í samræmi við gildandi staðla.

Um alþjóðlegt ökuskírteini á vef FÍB

Tollfríðindi

 • Ferðamönnum er heimilt að hafa ákveðið magn af verslunarvöru, áfengi, tóbaki og fleiru með sér inn í landið tollfrjálst.
 • Þeir sem hafa tollskyldan varning í fórum sínum eiga að framvísa honum í rauðu tollhliði við heimkomu.
 • Vissar takmarkanir eru á því hvaða vörur ferðamenn geta flutt með sér til landsins og í sumum tilvikum þarf að sækja um leyfi fyrir innflutningi.
 • Innflutningsbann er á ýmsum varningi svo sem ósoðnum matvælum, munntóbaki, ávana- og fíkniefnum og fleiru.

Upplýsingar um tollfrjálsan farangur á vef Tollstjóra

Endurgreiddur virðisaukaskattur

 • Ferðamenn geta fengið endurgreiddan hluta virðisaukaskatts af varningi sem keyptur er erlendis.
 • Framvísa þarf kvittunum og öðrum tilskildum gögnum á brottfararflugvelli til að fá virðisaukaskatt endurgreiddan.
 • Nákvæmt fyrirkomulag endurgreiðslu er misjafnt eftir löndum og flugvöllum og ráðlegt að kynna sér það.

Um afgreiðslu virðisaukaskatts í Leifsstöð

Fatlaðir og hreyfihamlaðir flugfarþegar

 • Fatlaðir og hreyfihamlaðir sem ferðast með flugi eiga vissan rétt á endurgjaldslausri aðstoð við að komast ferða sinna um flughafnir og á sérstökum aðbúnaði á flugi.
 • Þetta gildir um flug innan landa Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins.
 • Óskir um slíka þjónustu verða að koma fram þegar flugfar er pantað eða innan annarra tímamarka sem sett eru.
 • Nánari upplýsingar er að fá hjá flugrekendum, ferðaskrifstofum og á flugvöllum.

Upplýsingar fyrir fatlaða flugfarþega á vef Samgöngustofu

Vert að skoða

Lög og reglugerðir