Meðganga og fæðing

Barnshafandi konur fá ókeypis mæðravernd, hafi þær átt skráð lögheimili hér á landi undangengna sex mánuði. Tilgangurinn er að stuðla að heilbrigði móður og barns með faglegri umönnun, stuðningi og fræðslu.

Mæðravernd

 • Heilbrigðar barnshafandi konur sækja skoðanir í mæðravernd á nærliggjandi heilsugæslustöð.
  Heilsugæslustöðvar á landinu
 • Mæðravernd er tilvonandi móður að kostnaðarlausu sé hún sjúkratryggð á Íslandi.
 • Konum sem taldar eru í áhættumeðgöngu er sinnt á kvennasviði Landspítalans (LS) og kvennadeild Sjúkrahússins á Akureyri.

Öllum konum sem geta orðið eða eru barnshafandi er eindregið ráðlagt að taka daglega inn fólat (fólasín/fólínsýru) og neyta fólatríkrar fæðu.
Fólat - bæklingur á vef embættis landlæknis
Ráðleggingar um fólat-inntöku fyrir konur í sérstökum áhættuhópi

 • Fyrsta skoðun fer fram við 8 - 12 vikna meðgöngu. Gert er ráð fyrir að konur sem eru að eignast sitt fyrsta barn fari í 10 skoðanir fram að fæðingu en aðrar í 7 skipti.
 • Ljósmæður annast mæðravernd í nánu samstarfi við lækna og aðra sérfræðinga.
 • Barnshafandi konum er boðin ómskoðun við 19 - 20 vikna meðgöngu. Sé meðgangan áhættusöm á einhvern hátt getur ómskoðun farið fram fyrr og oftar og fleiri rannsóknir gerðar eftir þörfum.
  Fósturgreiningardeild Landspítala
 • Eftirskoðun hjá lækni eða ljósmóður er æskileg 6 - 10 vikum eftir fæðingu. Þá er almennt heilsufar móður metið og ráðgjöf veitt.
 • Víða er verðandi foreldrum boðið upp á námskeið. Upplýsingar þar um er að fá hjá heilsugæslustöðvum og Mæðravernd.

Mæðravernd: alhliða upplýsingar um meðgöngu og mæðravernd

Fæðing

 • Konum er frjálst að fæða börn sín á hvaða sjúkrahúsi sem er, sé þar veitt fæðingarþjónusta. Ekkert gjald er tekið fyrir fæðingar sé móðirin sjúkratryggð á Íslandi.
 • Sængurlega er mislöng eftir eðli fæðingar, allt frá sólarhring upp í nokkra sólarhringa.
 • Eftir fæðingu vitja hjúkrunarfræðingar móður og barns á heimili þeirra en við 6 vikna aldur taka við skoðanir á heilsugæslustöðvum.
 • Hægt er að fara heim innan sólarhrings frá fæðingu ef skilyrði um heilsu móður og barns eru uppfyllt. Hún nýtur þá heimaþjónustu ljósmóður næstu daga sér að kostnaðarlausu. Hafa þarf í huga að heimaþjónustu er ekki sinnt í öllum byggðarlögum landsins.

Heimafæðing

Vert að skoða

Lög og reglugerðir