Íþróttir og tómstundir

Rannsóknir sýna að þátttaka barna og unglinga í skipulögðu frístundastarfi, undir stjórn ábyrgs leiðbeinanda, hefur forvarnargildi og veitir þeim líkamlega og andlega vellíðan.

Frístundir


 • Víðsvegar um landið stunda börn og unglingar íþróttir, tónlistar- og dansnám og taka þátt í margskonar námskeiðum sem oftar en ekki vekja hjá þeim áhuga á frekari ástundun.

 • Sum sveitarfélög greiða niður þátttökugjöld vegna íþrótta-, lista- og æskulýðsstarfsemi yngri íbúa sinna. Misjafnt er eftir sveitarfélögum hvaða reglur gilda um niðurgreiðslu. Nánari upplýsingar er að finna á vefjum sveitarfélaga.
  Sveitarfélög
 • Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, ÍSÍ, eru heildarsamtök íþróttahreyfingarinnar hér á landi.
  ÍSÍ
 • Samkvæmt íþróttalögum er landinu skipt í íþróttahéruð og í hverju þeirra skal vera eitt héraðssamband eða íþróttabandalag allra íþróttafélaga í héraðinu. Innan ÍSÍ er fjöldi sérsambanda íþróttafélaga og íþróttanefndir.
  Sambandsaðilar ÍSÍ
 • Fjöldi skátafélaga eru starfandi um land allt.
  Bandalag íslenskra skáta
 • Innan margra félagadeilda Rauða krossins er starfrækt barna- og ungmennastarf.
  Ungmennastarf Rauða krossins
 • Unglingadeildir eru starfandi innan Slysavarnarfélagsins Landsbjargar.

  Unglingadeildir innan Slysavarnarfélagsins Landsbjargar

 • Tónlistarskólar á landinu eru reknir af sveitarfélögum og einkaaðilum. Á vefjum þeirra má fá upplýsingar um starfsemi og nám og þar eru einnig umsóknareyðublöð.
  Tónlistarskólar á landinu
 • Kennsla í listdansi hér á landi er í höndum einkaaðila.
 • Í fjölmörgum grunnskólum eru starfræktar skólahljómsveitir. Á vefjum skólanna er nánari upplýsingar um hljómsveitirnar.
  Samtök íslenskra skólalúðrasveita 
 • Skákíþróttin er iðkuð af fólki á öllum aldri hér á landi.
 • Barna- og unglingastarf er í flestum trúfélögum/lífsskoðunarfélögum.
 • Í stærri sveitarfélögum er boðið upp á sumarnámskeið fyrir börn. Á námskeiðunum er tekist á við fjölbreytt viðfangsefni. Upplýsingar um námskeiðin má fá á vefjum sveitarfélaga, íþróttafélaga og félagsmiðstöðva.
 • Gæsluvellir eru starfræktir í flestum stærri sveitarfélögum yfir sumartímann. Þeir eru ætlaðir yngri börnum og er aldurstakmark misjafnt. Nánari upplýsingar finnast á vefjum sveitarfélaganna.

Vert að skoða

Lög og reglugerðir