Fjármál í hjúskap

Æskilegt er að gift fólk þekki stöðu sína og rétt gagnvart lögum. Það getur haft mikið að segja um fjárhagslega afkomu ef breytingar verða á aðstæðum. 

Hjónaband

  • Réttarstaða giftra er sú sama hvort heldur hjónaband er borgaralegt eða kirkjulegt.
  • Gift fólk er framfærsluskylt hvort gagnvart öðru og eiga gagnkvæman erfðarétt.
  • Öðrum einstaklingnum er óheimilt að ráðstafa íbúðarhúsnæði eða húsnæði sem þau nota til atvinnustarfsemi, nema með samþykki hins.
  • Gift fólk ber ekki ábyrgð á skuldum makans nema skriflegt samþykki liggi fyrir. Undantekning frá þessu eru skattskuldir, skuldir vegna heimilishalds, þarfa barna eða húsaleigu.
  • Helmingaskiptaregla er meginregla við skilnað sem þýðir að eignum er skipt að jöfnu á milli fólks, þó að frádregnum skuldum.
  • Gift fólk getur gert með sér kaupmála þar sem kveðið er á um að viss verðmæti séu séreign annars makans og því ekki skipt upp við skilnað. Kaupmála er ráðlegt að gera með aðstoð lögmanna.

Um réttindi í óvígðri sambúð á island.is

Vert að skoða

Lög og reglugerðir