Skilnaður og sambúðarslit

Skilnaður hefur oftast í för með sér félagslegar breytingar og andlegt álag. Opinber málsmeðferð er í höndum sýslumanna en ráðgjafar og aðstoðar má meðal annars leita hjá félagsráðgjöfum, sálfræðingum, trúfélögum, lögmönnum og heimilislæknum.

Hjónaskilnaður

 • Gengið er frá hjónaskilnaði hjá sýslumanni sem gefur út skilnaðarleyfi. Nái fólk ekki sáttum um skilnað er málinu vísað til dómstóla.
 • Fyrst er venjulega veittur skilnaður að borði og sæng en lögskilnaður að liðnum umþóttunartíma og ef öðrum skilyrðum er fullnægt.
 • Við vissar kringumstæður má óska eftir lögskilnaði án þess að skilnaður að borði og sæng fari á undan, svo sem vegna hjúskaparbrots, langvarandi samvistarslita vegna ósamlyndis eða vegna ofbeldis sem átt hefur sér stað gagnvart maka eða barni.
 • Fólk sem á börn undir 18 ára aldri verður að leita sátta hjá presti, forstöðumanni trúfélags eða sýslumanni, sé það utan söfnuða.
 • Atriði sem þarf að taka afstöðu til áður en skilnaðarleyfi er gefið út varða meðal annars:
  • forsjá og lögheimili barna,
  • umgengni,
  • meðlagsgreiðslur,
  • lífeyrisgreiðslur milli hjóna og
  • fjárskipti, það er hvernig skipta á sameiginlegum eignum.

Hjónaskilnaðir á vef sýslumannaUm fjármál í hjúskap á island.is

Sambúðarslit

 • Við sambúðarslit fólks sem ekki á börn saman nægir að tilkynna um breytt heimilisfang til Þjóðskrár Íslands. Tilkynna flutning til þjóðskrár
 • Fólk í skráðri sambúð sem á börn saman þarf að leita til sýslumanns, tilkynna um sambúðarslit og ganga frá lögheimili barna sinna og meðlagsgreiðslum. Sýslumaður getur einnig staðfest samkomulag um umgengni.

Sambúðarslit á vef sýslumanna

Vert að skoða

Lög og reglugerðir