Fósturfjölskyldur

Í fósturfjölskyldum taka foreldrar að sér umönnun barna til lengri eða skemmri tíma allt eftir aðstæðum barnanna.

Fósturfjölskyldur

 • Alla jafnan eru ástæður þess að börn eru sett í fóstur meðal annars félagslegar aðstæður foreldra, bágur efnahagur, veikindi eða vanræksla af einhverju tagi.
 • Fóstur getur verið þrenns konar:
 1. tímabundið fóstur,
 2. styrkt fóstur,
 3. varanlegt fóstur.

Almennt um fóstur á vef Barnaverndarstofu

 • Barnaverndarnefnd getur samkvæmt lögum tekið við forsjá eða umsjá barns með samþykki foreldra.
 • Barnaverndarnefndir sjá um að velja fósturforeldra fyrir börn og aðstoða og undirbúa þá fyrir hlutverkið. Upplýsingar og ráðgjöf fást einnig hjá Barnaverndarstofu.
  Barnaverndarnefndir landsins
 • Sé barn yngra en 8 ára tekið í varanlegt fóstur, stofnast réttur til fæðingarorlofs þegar barnið kemur inn á heimilið.
  Eyðublöð vegna fæðingarorlofs/fæðingarstyrks
  Fæðingarorlofssjóður
 • Foreldrum ber að tilkynna viðkomandi barnaverndarnefnd þegar barni er komið fyrir hjá öðrum og dvölin stendur lengur en sex mánuði. Dveljist barn hjá vandamönnum þarf þó ekki að tilkynna um þá ráðstöfun nema dvölin vari í eitt ár eða lengur.

Vert að skoða

Lög og reglugerðir