Kjörfjölskyldur

Kjörfjölskyldur eru fjölskyldur þar sem barn eða börn hafa verið ættleidd.

Kjörfjölskyldur

  • Almenna reglan er að hjón sem hafa verið í samfelldri sambúð í þrjú ár eða par sem hefur verið í óvígðri sambúð í minnsta kosti fimm ár geta ættleitt barn.
  • Sé kjörbarn yngra en 8 ára við ættleiðingu öðlast kjörforeldrar rétt á fæðingar- og foreldraorlofi þegar barnið kemur inn á heimilið.


Um ættleiðingar - island.is

  • Kjörforeldrum ber að segja kjörbörnum sínum frá ættleiðingu þegar þau hafa þroska til og að jafnaði ekki síðar en við 6 ára aldur barns.
  • Við 18 ára aldur hefur kjörbarnið rétt á að fá allar þær upplýsingar sem tiltækar eru um hverjir séu kynforeldrar þess eða fyrri kjörforeldrar. Upplýsingarnar fást hjá dómsmálaráðuneyti.
  • Kjörforeldrar eiga rétt á að fá stuðning hjá viðkomandi barnaverndarnefnd áður en þeir upplýsa kjörbarn sitt um ættleiðingu.
    Barnaverndarnefndir í sveitarfélögum
  • Við ættleiðingu öðlast kjörbarn sömu réttarstöðu gagnvart kjörforeldrum, ættmennum þeirra og þeim sem eru í kjörsifjum við þá eins og væri það eigið barn kjörforeldra, nema lög mæli annan veg.
  • Frá sama tíma falla niður lagatengsl barnsins við kynforeldra þess, önnur ættmenni og þá sem eru í kjörsifjum við þá, nema lög kveði á um annað.

Um ættleiðingar á vef dómsmálaráðuneytis

Vert að skoða

Lög og reglugerðir