Örorkustyrkur

24.8.2010

Þeir sem eru á aldrinum 18-67 ára geta átt rétt á örorkustyrk. Skilyrði er að umsækjandi hafi verið búsettur á Íslandi a.m.k. þrjú síðustu árin áður en umsókn er lögð fram eða í sex mánuði ef starfsorka var óskert þegar hann tók hér búsetu. Einnig þarf að liggja fyrir mat tryggingalæknis um að umsækjandi hafi misst a.m.k. 50% af starfsorku sinni en nái ekki 75% starfsorkumissi.

Örorkustyrkur er hugsaður fyrir einstaklinga sem bera verulegan aukakostnað vegna örorku sinnar til dæmis vegna lyfja, læknishjálpar eða hjálpartækja.

Örorkustyrkur er tekjutengdur bótaflokkur hjá Tryggingastofnun og getur hæstur verið u.þ.b. ¾ af fullum örorkulífeyri fyrir fólk á aldrinum 62-67 ára. Greiðslur eru reiknaðar út frá tekjum í tekjuáætlun sem þarf að fylgja með umsókn.

Engar viðbótargreiðslur eru með örorkustyrk nema til þeirra sem hafa börn innan 18 ára á framfæri sínu. Viðbótin er 75% af barnalífeyri fyrir hvert barn á framfæri umsækjanda.

Fullur örorkustyrkur er greiddur ef árstekjur örorkustyrkþegans eru undir 2.575.220 kr. og nemur þá ¾ af grunnlífeyri. Greiðslur lækka með hækkandi tekjum og falla niður við árstekjur 3.981.332 kr.

Tekjur maka hafa ekki áhrif á greiðslur, nema fjármagnstekjur sem eru reiknaðar sameiginlega hjá sambúðarfólki/hjónum. Reiknað er með helmingi hjá hvoru um sig við útreikning bóta.

Frétt Tryggingastofnunar