Sérþjónusta fyrir fólk með ólæknandi og lífsógnandi sjúkdóma

13.9.2010

Þjónustumiðstöð Tryggingastofnunar stendur fyrir tilraunaverkefni sem felst í sérþjónustu fyrir fólk með ólæknandi og lífsógnandi sjúkdóma. Markmið verkefnisins er að hverjum þeim sem glímir við slíka sjúkdóma bjóðist aðstoð sérhæfðs þjónusturáðgjafa við að nálgast réttindi sín innan kerfisins. Hópurinn sem verkefnið nær til takmarkast við krabbameinssjúklinga og MND  sjúklinga.

Hugmyndin er byggð á meistaraverkefni Kristínar Sólveigar Bjarnadóttur hjúkrunarfræðings frá 2007, „Remember that I am Still Alive“. Living with Incurable, Life-Threatening Disease and Positive and Negative Influences on Perceived Quality of Life, A Penomenologcal Study, sem hún vann með sjúklingum með ólæknandi, lífsógnandi sjúkdóma. Niðurstöðurnar benda til að fólki í þessari stöðu finnist erfitt að leita réttar síns í völundarhúsi hins opinbera kerfis, hafi þungbærar fjárhagsáhyggjur og gangi illa að láta enda ná saman á bótum. Þannig fari dýrmætur tími og orka í glímu við kerfið.

Hægt er að nálgast þessa þjónustu eftir nokkrum leiðum:

  • Sjúklingar eða aðstandendur þeirra geta snúið sér beint til þjónustumiðstöðvar Tryggingastofnunar á Laugavegi 114, sími 5604400, netfang tr@tr.is
  • Læknar sem skrifa grunnvottorð fyrir sjúklinga með ólæknandi, lífsógnandi sjúkdóm geta hakað við ósk um sérstaka ráðgjöf hjá Tryggingastofnun (reitur 13 á grunnvottorði).
  • Öðrum sem sinna sjúklingum með krabbamein og MND er velkomið að vekja athygli þeirra á verkefninu og aðstoða þá við að komast í samband við þjónustumiðstöð Tryggingastofnunar.

Þjónustan felst í viðtali við sérþjálfaðan ráðgjafa. Viðtalið getur farið fram í síma, hjá Tryggingastofnun á Laugavegi 114 eða annars staðar sem sjúklingur og ráðgjafi koma sér saman um og á tíma sem báðum hentar. Í viðtalinu er miðað við persónulegar þarfir hvers og eins varðandi kerfið í heild, þ.e. þjónustu og fjárhagsstuðning ríkis og sveitarfélaga, félög og samtök sem bjóða stuðning og þjónustu, sjálfstætt starfandi sérfræðinga og fyrirtæki sem gott er að vita af.

Áætlaður tilraunatími er til 31. maí 2011 og er gert ráð fyrir mati á árangri á miðju tímabilinu.

Frétt Tryggingastofnunar