Breytt fyrirkomulag umsókna um styrki

16.9.2011

Á árinu 2012 verða gerðar breytingar á úthlutun styrkja til félaga, samtaka og einstaklinga á þann veg að Alþingi hættir úthlutunum á styrkjum til ýmissa verkefna til eins og verið hefur. Alþingi heldur þó áfram ákvarða umfang styrkja til einstakra málaflokka en úthlutun þeirra flyst til ráðuneyta, lögbundinna sjóða, menningarráða landshluta eða annarra sem sjá um og bera ábyrgð á viðkomandi málaflokkum. Ráðuneytin úthluta einungis styrkjum til verkefna sem falla undir málefnasvið þeirra að svo miklu leyti sem þau falla ekki undir lögbundna sjóði eða samninga, svo sem menningarsamninga eða vaxtarsamninga. Því er mikilvægt að umsækjendur kynni sér vel hvaða ráðuneyti ber ábyrgð á þeim málaflokki sem verkefni umsækjanda um styrk fellur undir. Umsóknarfrestur er til 2. desember og úthlutað er einu sinni á ári eða eigi síðar en 31. janúar ár hvert. Eyðublað og frekari upplýsingar er hægt að nálgast á vef hvers ráðuneytis.
Verkefni eftir ráðuneytum (pdf)
Reglur ráðuneyta um úthlutun (pdf)