Dagpeningar og lífeyrir

Verði maður óvinnufær vegna alvarlegra veikinda eða slysa, geta þeir sem eiga lögheimili hér á landi átt rétt á bótum frá Sjúkratryggingum Íslands eða Tryggingastofnun ríkisins, samkvæmt lögum.


Sjúkratryggingar Íslands

 

Sjúkra- og slysadagpeningar

  • Sjúkradagpeningar eru greiddir sjúkratryggðum einstaklingi 16 ára eða eldri sem verður óvinnufær og launalaus vegna veikinda.
  • Sjúkratryggingar greiða slysadagpeninga verði slysatryggður einstaklingur óvinnufær vegna slyss. Sé hinn slasaði á launum, renna slysadagpeningar til launagreiðanda.

Almannatryggingar á Ísland.is
Sjúkradagpeningar á vef Sjúkratrygginga Íslands
Slysadagpeningar á vef Sjúkratrygginga Íslands
Spurt og svarað um sjúkradagpeninga á vef Sjúkratrygginga
Spurt og svarað um slysamál á vef Sjúkratrygginga

Sjúkrahjálp

  • Valdi bótaskylt slys sjúkleika og vinnutjóni greiða Sjúkratryggingar nauðsynlegan kostnað vegna lækninga, ýmist að fullu eða hluta.

Sjúkrahjálp á vef Slysatrygginga

Endurhæfingarlífeyrir

  • Heimilt er að greiða einstaklingi endurhæfingarlífeyri tímabundið þegar ekki verður séð hver varanleg örorka verður eftir slys eða sjúkdóm.

Endurhæfing á vef TR

Mínar síður, Tryggingastofnun ríkisins
Um ellilífeyri á Ísland.is
Um örorkulífeyri á Ísland.isVert að skoða

Lög og reglugerðir