Ýmis kostnaður

Sjúkratryggingar Íslands taka þátt í ýmsum kostnaði sjúkratryggðra vegna rannsókna eða meðferða í heilbrigðiskerfinu, að uppfylltum vissum skilyrðum.

Lyfjakostnaður

  • Sjúkratryggingar Íslands taka þátt í lyfjakostnaði sjúkratryggðra einstaklinga. Greiðsluskiptingin er misjöfn eftir sjúkdómi og aldri sjúklings.
  • Örorku- og ellilífeyrisþegar og börn með umönnunarmat greiða lægra gjald fyrir lyf en almennt gerist.
  • Læknir getur sótt um lyfjaskírteini fyrir sjúkling að uppfylltum vissum skilyrðum. Lyfjaskírteini auka greiðsluþátttöku Sjúkratrygginga í kostnaði umfram almennu regluna.

Um lyfjaskírteini á vef Sjúkratrygginga

Ferðakostnaður

  • Sjúkratryggingar taka undir vissum kringumstæðum þátt í kostnaði vegna nauðsynlegra ferða sjúklings til meðferðar/aðgerðar. Sækja þarf um greiðsluþátttöku fyrir ferð nema um bráðatilvik sé að ræða.
  • Sjúkratryggingar tekur þátt í dvalarkostnaði foreldris vegna sjúkrahúsinnlagnar barns.

Dvalarkostnaður á vef Sjúkratrygginga 
Ferðakostnaður á vef Sjúkratrygginga

Sjúkra-, iðju- og talþjálfun

  • Sjúkratryggingar taka þátt í sjúkra-, iðju- og talþjálfun sjúkratryggðra eftir ákveðnum reglum. Þjálfunarbeiðni frá lækni þarf að liggja fyrir.

Þjálfun á vef Sjúkratrygginga

Vert að skoða

Lög og reglugerðir