Heilsugæsla

Heilbrigðisþjónusta tekur til hvers kyns heilsugæslu, heilbrigðiseftirlits, lækningarannsókna, lækninga, hjúkrunar í sjúkrahúsum, læknisfræðilegs endurhæfingarstarfs, tannlækninga og sjúkraflutninga.


Heilsugæsla er yfirleitt fyrsti viðkomustaður fólks í heilbrigðisþjónustunni.

Heilsugæslustöðvar

 • Heilsugæslustöðvar þjóna fyrst og fremst íbúum viðkomandi sveitarfélags eða hverfis.
 • Æskilegt er því að að skrá sig og sína á næstu heilsugæslustöð eða heilbrigðisstofnun og sækja um heimilislækni.
 • Þegar skráning hefur verið staðfest, þarf viðkomandi að gefa heilsugæslustöð leyfi til að kalla eftir sjúkraskrárgögnum.

Heilbrigðisstofnanir á landinu á vef embættis landlæknis

Sjúkrahús og heilbrigðisstofnanir

 • Heilbrigðisstarfsmenn hafa einir rétt til þess að senda fólk á sjúkrahús til meðferðar og lækninga.
 • Víða hafa sjúkrahús og heilsugæslustöðvar verið sameinaðar undir heitinu heilbrigðisstofnanir.
 • Aðrar heilbrigðisstofnanir eru meðal annars endurhæfingarstofnanir, meðferðarheimili, sjúkrasambýli og vinnu- og dvalarheimili.
 • Öldrunarstofnanir eru samheiti yfir dagvist, stoðbýli, sambýli aldraðra, þjónustuíbúðir aldraðra, hjúkrunar- og dvalarheimili, dvalarrými og hjúkrunardeildir á sjúkrastofnunum.

Heilbrigðisstofnanir á landinu á vef embættis landlæknis

Starfsfólk í heilbrigðisþjónustu

 • Heilbrigðisþjónustan samanstendur af fjölmörgum heilbrigðisstéttum með lögverndað starfsheiti og sumar hverjar lögverndað starfssvið, einnig fólki með sérþekkingu á öðrum sviðum og fólki sem sinnir almennum störfum.
  Starfsheiti og starfsleyfi heilbrigðisstarfsfólks á vef embættis landlæknis
 • Margir sérgreinalæknar og sérfræðingar starfa bæði á heilbrigðisstofnunum og eigin stofum. Flestir hafa gert samning við Tryggingastofnun.

Óhefðbundin meðferð

 • Græðarar leggja stund á heilsutengda þjónustu utan almenna heilbrigðiskerfisins, svokallaða óhefðbundna meðferð.
 • Óhefðbundin meðferð byggir fremur á hefð og reynslu en gagnreyndum vísindalegum niðurstöðum og er markmiðið að efla heilsu fólks, lina þjáningar, draga úr óþægindum og stuðla að heilun.

Bandalag íslenskra græðara
Um óhefðbundna meðferð á vef embættis landlæknis

Vert að skoða

Lög og reglugerðir