Lifandi líffæragjafar

Hægt er að sækja um tímabundna fjárhagsaðstoð hjá Sjúkratryggingum Íslands vegna fjarveru frá vinnu eða námi vegna líffæragjafar.

Lifandi líffæragjafar

 • Líffæragjafar á vinnumarkaði og líffæragjafar í námi geta sótt um greiðslur.
 • Tekjutengdar greiðslur til líffæragjafa sem er launamaður eða sjálfstætt starfandi skulu nema 80% af meðaltali heildarlauna tekjuárið á undan því ári sem viðkomandi leggur niður störf vegna líffæragjafar.
  Líffæragjafi á vinnumarkaði á vef TR
  Líffæragjafi í námi á vef TR

Líffæragjafi á vinnumarkaði

 • Skilyrði greiðslna til líffæragjafa á vinnumarkaði er að viðkomandi hafi verið á vinnumarkaði í a.m.k. 6 mánuði samfellt áður en hann verður óvinnufær vegna líffæragjafar.
 • Þá er skilyrði að líffæragjafinn eigi lögheimili hér á landi þegar hann verður óvinnufær vegna líffæragjafar sem og þann tíma sem greiðslur eru inntar af hendi.
 • Með umsókn þarf að fylgja

  • Vottorð sérfræðings sem annast líffæragjöfina þar sem fram kemur hve lengi og hvenær líffæragjafi verður frá vinnu
  • Vottorð sérfræðings sem annast líffæragjöfina þar sem fram kemur hve lengi og hvenær líffæragjafi verður frá vinnu
  • Staðfesting vinnuveitanda á að störf hafi verið lögð niður
  • Staðfesting vinnuveitanda á að launagreiðslur hafi fallið niður
  • Staðfesting vinnuveitanda á starfstímabili og starfshlutfalli
  • Tekjuáætlun

Líffæragjafi í námi

 • Skilyrði greiðslna til líffæragjafa í námi er að viðkomandi hafi verið í 75-100% námi í a.m.k. 6 mánuði á síðustu 12 mánuðum áður en hann gerði hlé á námi vegna líffæragjafar.
 • Þá er skilyrði að líffæragjafinn eigi lögheimili hér á landi þegar hann gerir hlé á námi sínu vegna líffæragjafar og það tímabil sem greitt er fyrir.
 • Heimilt er að veita undanþágu frá skilyrði um lögheimili hafi líffæragjafi flutt lögheimili sitt tímabundið vegna náms erlendis eftir að hafa átt lögheimili á Íslandi samfellt í að minnsta kosti fimm ár áður.
 • Með umsókn þarf að fylgja

  • Vottorð sérfræðings sem annast líffæragjöfina þar sem fram kemur tímabil sem líffæragjafi þarf að gera hlé á námi
  • Staðfesting frá skóla á að líffæragjafi hafi gert hlé á námi
  • Staðfesting frá skóla á fyrri skólavist líffæragjafa
  • Tekjuáætlun

Greiðslur sem ekki fara saman með greiðslum vegna líffæragjafa

 • Atvinnuleysisbætur fyrir sama tímabil.
 • Greiðslur í fæðingarorlofi eða vegna fæðingarstyrks.
 • Lífeyrisgreiðslur samkvæmt lögum um almannatryggingar.
 • Foreldragreiðslur samkvæmt lögum um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna.

Kæruheimild

 • Heimilt er að kæra ákvarðanir um réttindi líffæragjafa til úrskurðarnefndar fæðingar- og foreldraorlofsmála.
 • Kæra skal berast nefndinni skriflega innan þriggja mánaða frá því niðurstaða var kynnt.
 • Úrskurðarnefndin skal leitast við að kveða upp úrskurð innan tveggja mánaða frá því kæra berst.

Vert að skoða

Lög og reglugerðir