Réttur sjúklinga

Sjúklingur á rétt á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem unnt er að veita og skal taka mið af ástandi hans, horfum og bestu þekkingu. Óheimilt er að mismuna sjúklingi á grundvelli kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu.

Réttindi sjúklinga

  • Sjúklingur á rétt á upplýsingum um eigið heilsufar, batahorfur, fyrirhugaða meðferð og önnur úrræði. Sjúklingur á rétt á að ákveða hvort hann þiggur meðferð.
  • Sjúkraskrá hvers og eins er ýmist varðveitt á heilbrigðisstofnun eða hjá lækni viðkomandi. Ef sjúklingur eða umboðsmaður hans vilja sjá sjúkraskrá eða hluta hennar er heilbrigðisstarfsmanni skylt að sýna hana.

Réttindi sjúklinga á vef heilbrigðisráðuneytis 
Réttindi sjúklings á vef embættis landlæknis
Um sjúkraskrá á vef embættis landlæknis

Upplýst samþykki og úrsagnir

  • Nauðsynlegt er samkvæmt lögum að leita eftir upplýstu samþykki sjúklings, annars vegar fyrir meðferð og hins vegar fyrir beinni þátttöku í vísindarannsóknum.
  • Sjúklingur getur hvenær sem er afturkallað samþykki sitt fyrir því að lífsýni hans séu geymd og einnig að upplýsingar um hann séu fluttar í gagnagrunn á heilbrigðissviði.

Um lífsýnasöfn á vef embættis landlæknis

Trúnaðar- og þagnarskylda

  • Allir starfsmenn heilbrigðisþjónustunnar eru bundnir þagnarskyldu gagnvart sjúklingi. Undantekningu má gera ef ljóst þykir að þagnarskylda valdi meiri skaða en að rjúfa hana.

Vert að skoða

Lög og reglugerðir