Flutt til útlanda

Sá sem flyst til útlanda og hættir að eiga lögheimili hér á landi verður lögum samkvæmt að tilkynna það Þjóðskrá Íslands áður en hann fer.

Flutt milli landa

 • Þegar einstaklingur eða fjölskylda hefur ákveðið að flytjast búferlum til útlanda er að mörgu að hyggja.
 • Þegar flutt er til einhvers hinna Norðurlandanna er nauðsynlegt að tilkynna sig og sína hjá þar til bæru stjórnvaldi í sveitarfélagi sem flutt er til, vegna ýmissa réttinda sem flytjast milli landanna. Framvísa þarf persónuskilríki eða vegabréfi og gefa upp íslenska kennitölu.
 • Ef flutt er til landa utan Norðurlanda er nauðsynlegt að kynna sér vel hvaða reglur gilda um dvalar- og atvinnuleyfi í landinu og athuga hvort vegabréfsáritun er nauðsynleg. Æskilegt er afla sér upplýsinga um þær breytingar sem verða á réttindum og skyldum hvers og eins við flutning lögheimilis frá Íslandi.
  Flutningur milli landa á vef Sjúkratrygginga Íslands
 • Athuga hvort vegabréf eru gild og sækja um ný ef þarf. Tilkynna til Þjóðskrár Íslands að lögheimili verði flutt og gefa upp fullt aðsetur erlendis.
  Upplýsingar um vegabréf


Vegabréf á island.is

 

 • Athuga hvaða persónuskilríki og skírteini gilda í viðkomandi landi, sækja um ný ef þarf og afla tilskilinna leyfa og vottorða sem nauðsynlegt er að framvísa í viðkomandi landi, til dæmis vegna:
  • atvinnu
  • menntunar – eigin náms og náms barna
  • húsnæðis
  • heilsugæslu
  • almannatrygginga
  • skatta og annarra opinberra gjalda
  • ökuréttinda
 • Ef börn og unglingar flytja til útlanda með foreldrum sínum er nauðsynlegt að kynna sér vel hvernig menntakerfið í viðkomandi landi er upp byggt. Huga þarf sérstaklega að því hvernig tungumálakennslu fyrir innflytjendur á öllum aldri er háttað.
 • Svokallaðir íslenskuskólar, ætlaðir börnum og unglingum, eru starfandi í nokkrum löndum og fást upplýsingar um þá á vefjum íslenskra sendiráða og Íslendingafélaga í viðkomandi löndum.
  Íslenskar sendiskrifstofur í útlöndum
 • Ísland og ýmis erlend ríki og ríkjasambönd hafa gert með sér milliríkjasamninga um gagnkvæm réttindi og skyldur borgara sem flytjast milli landa.
  Samningar á milli landa á vef TR
  Samningar milli landa á vef Sjúkratrygginga
  Tvísköttunarsamningar Íslands við önnur ríki, rsk.is
 • Ýmsar upplýsingar um flutning til útlanda má finna á vefjum íslenskra sendiráða í viðkomandi löndum og einnig hjá Íslendingafélögum sem starfrækt eru víða um heim.

  Íslenskar sendiskrifstofur í útlöndum

 • Greiða þarf toll af búslóðum og bifreiðum sem flutt eru milli landa. Nánari upplýsingar má finna á vefjum erlendra tollayfirvalda.
  Fróðleikur og tenglar um tollamál á vef Tollstjóra
 • Íslenskir ríkisborgarar halda rétti sínum til Alþingis- og forsetakosninga í 8 ár eftir að lögheimili hefur verið flutt til útlanda.
  Umsókn íslensks ríkisborgara sem búsettur er erlendis um að vera tekinn á kjörskrá
 • Kosningarréttur í sveitarstjórnarkosningum fellur niður við flutning lögheimilis úr landi.