Byggja og breyta

Sækja verður um byggingarleyfi þegar reisa á hús, endurbyggja, byggja við eða breyta. Ekki má hefja framkvæmdir fyrr en leyfi liggur fyrir.

Byggingarleyfi

 • Sveitastjórnir veita byggingarleyfi að fengnu áliti byggingarnefnda og -fulltrúa sem hafa eftirlit með að öllum ákvæðum sé fylgt við byggingaframkvæmdir.
 • Dæmi um framkvæmdir sem verður að sækja um leyfi fyrir eru:
  • Breytingar á notkun húsa.
  • Sólpallar, heitir pottar og móttökudiskar.
  • Girðingar yfir vissri hæð og steyptir skjólveggir.
 • Ef fyrirhugaðar breytingar á notkun húsnæðis eða stækkun þess stangast á við gildandi deiliskipulag þarf skipulagsnefnd sveitarfélags að fjalla um umsóknina og getur það lengt afgreiðslu hennar umtalsvert.
 • Fyrir byggingarleyfi þarf að greiða byggingarleyfisgjald. Ýmis önnur gjöld eru lögð á vegna byggingaframkvæmda, svo sem gatnagerðargjöld og gjöld fyrir úttektir og vottorð.

Annað

 • Lóðum til nýbygginga er úthlutað af sveitarfélögum sem hvert um sig setja sér reglur um lóðaveitingar.
 • Sækja verður um brunabótamat í síðasta lagi fjórum vikum eftir að nýtt húsnæði er tekið í notkun. Fyrsta mat er gjaldfrítt.
  Beiðni um brunabótamat
 • Hægt er að sækja um styrki vegna endurbóta og viðhalds húsa með varðveislugildi. Þeir eru veittir af Húsfriðunarsjóði, fjárlaganefnd og sumum sveitarfélögum.

Byggingar á vef Mannvirkjastofnunar

Vert að skoða

Lög og reglugerðir