Fasteignaviðskipti

Margs þarf að gæta við kaup og sölu á húsnæði enda aleiga fólks oft í húfi.

Kaup og sala

 • Aðeins þeir sem hafa löggildingu frá sýslumanni sem fasteignasalar mega hafa milligöngu um fasteignaviðskipti. Misjafnt er hvaða gjald er sett upp fyrir slíka þjónustu.
 • Einstaklingum er heimilt að sjá um fasteignaviðskipti sín án milligöngumanns en verða að gæta þess að rétt sé staðið að málum í hvívetna enda miklir hagsmunir að veði.
 • Seljandi á að veita glöggar upplýsingar um ástand eignarinnar og gæta þess að sölu- og kynningargögn séu í samræmi við það.
 • Kaupandi tryggir betur stöðu sína með því að skoða eign vandlega áður en kauptilboð er gert.
 • Æskilegt er að kaupandi og seljandi kynni sér hvaða ákvæði gildi um mögulega ábyrgð á göllum á eign.
 • Ekki er leyfilegt að selja eign í fjöleignarhúsi nema eignaskiptayfirlýsing hafi verið gerð.
 • Annað hjóna má ekki selja eða ráðstafa íbúðarhúsnæði sem þau búa í nema með samþykki hins. Sama gildir um eign hjóna sem atvinna annars eða beggja fer fram í.

Samningar og skjöl

 • Í kauptilboði verður að gæta þess að hafa viðeigandi fyrirvara þegar þess þarf með, svo sem um lánsloforð og greiðslufyrirkomulag.
 • Viðeigandi skjölum þarf að þinglýsa eða aflýsa hjá sýslumanni í því umdæmi sem fasteignin er. Sé það ekki gert er réttur kaupanda ekki fulltryggur.
  Þinglýsing skjala á vef sýslumanna
  • Kaupsamningi, veðskuldabréfum (lánum) og afsali eignar á að þinglýsa.
  • Uppgreiddum lánum og öðrum skjölum sem lokið hafa hlutverki sínu á að aflýsa.
 • Ráðlegt er að halda til haga öllum gögnum er viðkoma fasteignaviðskiptum.

Vert að skoða

Lög og reglugerðir