Fjölbýli

Ýmis réttindi og skyldur fylgja því að eiga eða búa í fjöleignarhúsi en það eru fjölbýlishús með íbúðum sem fleiri en einn eiga.

Fjöleignarhús

 • Reglur um fjöleignarhús fjalla meðal annars um:
  • skilgreiningar á séreign og sameign,
  • umgengni í nábýli,
  • húsfélög og starfsemi þeirra og
  • hússjóði og kostnaðarskiptingu.
 • Húsfélög samanstanda af öllum eigendum fjöleignarhúsa og þarf ekki að stofna þau sérstaklega eða formlega.
 • Eigendum fjöleignarhúsa er skylt að taka þátt í starfsemi húsfélaga.
 • Allar ákvarðanir er lúta að rekstri, viðhaldi og ráðstöfun sameignar ber að taka á húsfundum.
 • Ákveðnar reglur gilda um fundaboðun, atkvæðagreiðslur og annað er að ákvarðanatöku snýr.
 • Stofna á hússjóð til að standa straum af sameiginlegum kostnaði ef minnst fjórðungur eigenda fer fram á það. Hússjóður verður að hafa sérreikning.
  Umsókn húsfélags um kennitölu á vef RSK (17.02) (pdf, 60 kb)
 • Ef ágreiningur rís á milli eigenda fjöleignarhúsa er varðar réttindi þeirra og skyldur má leita álits hjá kærunefnd húsamála. Málsmeðferð er málsaðilum að kostnaðarlausu.

Ítarlegar upplýsingar um fjöleignarhús á vef félagsmálaráðuneytis

Eignaskiptayfirlýsingar

 • Eigendum fjöleignarhúsa ber að láta gera eignaskiptayfirlýsingu fyrir húsið. Þær leggja grundvöll að réttindum og skyldum hvers eiganda.
 • Í eignaskiptayfirlýsingu kemur fram skipting húss í séreignir og sameign, eignarhlutur hvers og eins og hlutdeild í kostnaði.
 • Ekki er leyfilegt að selja eign í fjöleignarhúsi án þess að eignaskiptayfirlýsing liggi fyrir.
 • Þeir sem gera eignaskiptayfirlýsingar verða að hafa leyfi félagsmálaráðherra.
  Listi yfir leyfishafa til að gera eignaskiptayfirlýsingar
 • Byggingarfulltrúar sveitarfélaga fara yfir og samþykkja eignaskiptayfirlýsingar. Samþykktum eignaskiptayfirlýsingum á að þinglýsa og þær eru aðgengilegar hjá sýslumannsembættum.

Vert að skoða

Lög og reglugerðir