Vaxtabætur

Til að auðvelda fólki að eignast eigið húsnæði greiðir ríkissjóður vaxtabætur sem ganga eiga upp í vaxtakostnað af húsnæðislánum.

Vaxtabætur

 • Þeir sem greiða vexti af lánum sem tekin eru vegna íbúðarhúsnæðis til eigin nota, eiga rétt á vaxtabótum.
 • Lán sem mynda rétt til vaxtabóta geta verið vegna:
  • kaupa á íbúðarhúsnæði,
  • byggingar íbúðarhúsnæðis,
  • verulegra endurbóta á íbúðarhúsnæði og Íbúðalánasjóður hefur veitt,
  • greiðsluerfiðleika á lánum sem eru tekin til greiðslu á öðrum húsnæðislánum,
  • kaupa á eignarhlut í almennri kaupleiguíbúð.
 • Þeir þættir sem hafa áhrif á fjárhæð vaxtabóta eru fjölskyldustaða, tekjur, eignir, skuldir og lánakostnaður þess sem skráður er fyrir láninu.
 • Vaxtabætur skerðast eða falla niður ef eignir fara yfir viss mörk.

Vert að skoða

Lög og reglugerðir