Félagslegt húsnæði

Þeir sem hafa lítil fjárráð eða eða eiga í húsnæðisvanda geta sótt um félagslegt húsnæði eða aðra aðstoð hjá sínu sveitarfélagi.

Félagslegt húsnæði

  • Þeir sem eiga í húsnæðisvanda geta fengið ráðgjöf um réttindi sín og úrræði hjá þjónustumiðstöðvum Reykjavíkur og velferðar-/félagsþjónustu sveitarfélaganna, til að mynda aðstoð við að leita að húsnæði.
  • Þeir sem eiga við bráðan húsnæðisvanda að etja og geta ekki sjálfir séð sér fyrir húsnæði af félagslegum eða fjárhagslegum orsökum geta átt möguleika á úthlutun félagslegrar leiguíbúðar, kaupleigu- eða eignaríbúðar.
  • Íbúar í félagslegu leiguhúsnæði geta átt rétt á húsnæðisbótum.

Umsókn og úthlutun

  • Sótt er um félagslegt húsnæði hjá þjónustumiðstöðvum Reykjavíkur og velferðar-/félagsþjónustum sveitarfélaga.


Félagslegt leiguhúsnæði hjá nokkrum sveitarfélögum
Akureyri Árborg Fljótsdalshérað Kópavogur Mosfellsbær Reykjanesbær Reykjavík Skagafjörður Skagaströnd 

  • Úthlutun félagslegra íbúða ræðst í aðalatriðum af fjölskylduhögum, félagslegum aðstæðum og því að tekjur umsækjanda og eignir séu innan ákveðinna marka.
  • Hvert sveitarfélag setur sér nánari reglur um skilyrði fyrir úthlutun félagslegra íbúða og rekstur þeirra. Upplýsingar, úthlutunarreglur og eyðublöð má víða finna á vefjum sveitarfélaganna.
  • Ákvarðanir velferðar-/félagsmálanefnda sem afgreiða mál er tengjast félagslegu húsnæði má kæra til úrskurðarnefndar velferðarmála.

Úrskurðarnefnd velferðarmála

Vert að skoða

Lög og reglugerðir