Mannréttindi

Mannréttindi eru tiltekin grundvallarréttindi hverrar manneskju, óháð kyni, trú, skoðunum, þjóðerni, kynþætti, litarhætti, efnahag, ætterni og stöðu að öðru leyti.

Mannréttindi

 • Mannréttindahugtakið byggir á tveimur megingildum; mannlegri reisn og jafnrétti. Það er undirstaða frelsis, réttlætis og friðar í heiminum.
  Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna
  Mannréttindaskrifstofa Íslands
 • Mikilvæg réttindi borgara eins og jafnrétti, tjáningarfrelsi, réttur til friðhelgi einkalífs, eignarréttur og réttur til félagslegrar aðstoðar eru tryggð í stjórnarskrá Íslands og alþjóðlegum mannréttindasáttmálum sem Ísland hefur fullgilt.
  Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands
  Mannréttindi á vef dómsmálaráðuneytis 
 • Almenningur á rétt á aðgangi að upplýsingum í fórum stjórnvalda, að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Stjórnvöldum ber að svara beiðni um gögn eins fljótt og hægt er. Kæra má synjun til úrskurðarnefndar um upplýsingamál.
  Úrskurðarnefnd um upplýsingamál 
 • Strangar reglur gilda um meðferð persónuupplýsinga samkvæmt lögum. Persónuvernd hefur eftirlit með framkvæmd laganna.
  Persónuvernd 
 • Það er réttur hvers manns, á grundvelli stjórnarskrár, að taka þátt í störfum stjórnmálaflokka og – hreyfinga og annarra frjálsra félagasamtaka og hagsmunasamtaka sem fást við málaflokka sem eru honum hjartfólgnir og mikilvægir.
  Stjórnmálahreyfingar á Íslandi á vef Alþingis

Vert að skoða

Lög og reglugerðir