Háskólamenntun

Háskólar ráða sjálfir starfsemi sinni að öðru leyti en því sem kveðið er á um í lögum, reglum og öðrum stjórnvaldsfyrirmælum.

Uppbygging háskólamenntunar

  • Menntastofnunin háskóli samanstendur af margs konar námsdeildum og skorum innan þeirra, rannsóknastofnunum og setrum og ýmis konar þjónustustofnunum og skrifstofum.
  • Mennta- og menningarmálaráðherra setur reglur um eftirlit með gæðum kennslu og rannsókna. Háskóli sér um innra mat en ráðherra ákveður um ytra mat.
  • Formleg viðmið um æðri menntun og prófgráður eru gefin út af mennta- og menningarmálaráðherra. Fyrirkomulag um kennslu, rannsóknir, nám og námsmat er ákveðið innan háskóla.
  • Viðurkenndar námsgráður eru diplóma, bakkalárgráður sem veittar eru að loknu grunnnámi, meistaragráður veittar að loknu eins eða tveggja ára framhaldsnámi og doktorsgráður að loknu umfangsmiklu rannsóknartengdu framhaldsnámi.
  • Stúdentaráð eru starfandi við flesta háskólana og gæta þau hagsmuna nemenda jafnt utan skóla sem innan. Þá eru starfandi nemendafélög við deildir háskóla.
  • Innan háskólanna er boðið upp á námsráðgjöf handa nemendum og verðandi nemendum. Meðal annars er veitt ráðgjöf um námsval, vinnubrögð og fleira sem viðkemur námi.

Vert að skoða

Lög og reglugerðir