Framhaldsskólar

“Framhaldsskólar búa nemendur undir þátttöku í atvinnulífinu og frekara nám.”

Þriðja skólastigið

 • Framhaldsskólar tilheyra þriðja skólastiginu. Skólarnir eru ýmist nefndir fjölbrautaskólar, framhaldsskólar, iðnskólar, menntaskólar eða verkmenntaskólar.
  Framhaldsskólar á landinu
 • Nám í framhaldsskóla er ekki skylda en samkvæmt lögum er fræðsluskylda til 18 ára aldurs. Þeir sem lokið hafa grunnskólanámi, grunnskólaprófi, hlotið jafngilda undirstöðumenntun eða eru orðnir 16 ára geta hafið nám í framhaldsskóla. 
  Innritun í framhaldsskóla

Innritun í framhaldsskóla
Framhaldsskólar á landinu

 • Námsskipulag og nám á framhaldsskólastigi miðast við að koma til móts við ólíkar þarfir með því að bjóða upp á fjölbreyttar námsleiðir. Það skiptir miklu máli að verðandi framhaldsskólanemendur og forráðamenn þeirra kynni sér vel námsframboð skólanna. Námsráðgjafar og aðrir starfsmenn grunn- og framhaldsskóla veita einnig upplýsingar.

"Framhaldsskóla er heimilt að gera sérstakar kröfur um undirbúning og námsárangur vegna innritunar á einstakar námsbrautir framhaldsskóla enda miði þær að því að bjóða nemendum upp á nám sem hæfir undirbúningi þeirra."
Úr 2. gr. laga um framhaldsskóla.

 • Nemendur sem eru að ljúka tíunda bekk í grunnskóla og forráðamenn þeirra fá, á vormánuðum, bréf frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu með upplýsingum um innritun í dagskóla framhaldsskóla.
 • Aðrir umsækjendur um nám í dagskóla framhaldsskóla geta nálgast allar upplýsingar um nám og innritun á vef Menntagáttar.
 • Hægt er að fylgjast með inntökuferlinu á vef Menntagáttar. Þegar skólavist hefur verið úthlutað þarf umsækjandi að staðfesta hana með greiðslu innritunargjalds.
 • Þeim nemendum sem ekki ná tilskildum árangri í lokaprófum tíunda bekkjar á að standa til boða nám á almennri braut framhaldsskóla.
 • Skólameistara er heimilt að veita nemanda sem er orðinn 18 ára inngöngu á einstakar námsbrautir þótt hann uppfylli ekki lágmarkskröfur um námsárangur við lok grunnskóla. Skólameistari ber ábyrgð á inntöku nemenda í framhaldsskóla.
 • Misjafnt er hversu langur námstími framhaldsskólanema er og fer það eftir því hvort viðkomandi er í bóknámi, starfsnámi eða iðnnámi.
 • Margir framhaldsskólar bjóða upp á nám í öldungadeildum kvöldskóla sem einkum er ætlað fullorðnum nemendum. Skólarnir auglýsa umsóknarfrest sjálfir, að hausti og eftir áramót.
 • Einnig bjóða margir framhaldsskólar upp á fjarnám. Nánari upplýsingar er að finna á vefjum framhaldsskóla sem bjóða upp á slíkt nám.
 • Framhaldsskólanemum á landsbyggðinni sem þurfa að sækja skóla út fyrir sitt sveitarfélag standa til boða styrkir, ýmist frá sveitarfélaginu eða svokallaður jöfnunarstyrkur.
  Upplýsingar um jöfnunarstyrk á vef Lánasjóðs íslenskra námsmanna
 • Nemendur á framhaldsskólastigi sem stunda löggilt iðnnám og annað samþykkt starfsnám geta sótt um námslán.
  Upplýsingar um námslán á vef Lánasjóðs íslenskra námsmanna
 • Fjölskyldur eða forráðamenn efnalítilla framhaldsskólanema geta sótt um styrk hjá Hjálparstarfi kirkjunnar vegna útgjalda. Allar nánari upplýsingar fást hjá Hjálparstarfi kirkjunnar.
  Hjálparstarf kirkjunnar
 • Námsráðgjafar, kennarar og annað starfsfólk framhaldsskóla skal vera nemendum til ráðgjafar og leiðsagnar um náms- og starfsval og persónuleg mál sem snerta námið og skólavist.

Réttindi fatlaðra

 • Framhaldsskólar tilheyra þriðja skólastiginu. Skólarnir eru ýmist nefndir fjölbrautarskólar, framhaldsskólar, iðnskólar, menntaskólar eða verkmenntaskólar.
  Framhaldsskólar á landinu
 • Þeir sem lokið hafa grunnskólanámi, grunnskólaprófi, hlotið jafngilda undirstöðumenntun eða eru orðnir 16 ára geta hafið nám í framhaldsskóla
  Innritun í framhaldsskóla
 • Námsskipulag og nám á framhaldsskólastigi miðast við að koma til móts við ólíkar þarfir með því að bjóða upp á fjölbreyttar námsleiðir.
 • Í mörgum framhaldsskólum eru sérdeildir, starfsbrautir og önnur námsframboð sem sérstaklega eru ætlaðar fötluðum nemendum.
  Nám fyrir fatlaða
 • Námsráðgjafar, kennarar og annað starfsfólk framhaldsskóla skal vera nemendum til ráðgjafar og leiðsagnar um náms- og starfsval og persónuleg mál sem snerta námið og skólavist.

Menntun og atvinna fatlaðra og öryrkja á island.is

Vert að skoða

Lög og reglugerðir