Grunnskólar

"Hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda.”

Annað skólastigið

 • Grunnskólinn er annað skólastigið. Skólaskylda er í grunnskólum sem þýðir að börn og ungmenni á aldrinum 6 – 16 ára eiga að stunda þar nám.
  Grunnskólar á landinu
 • Foreldrum er skylt að innrita börn sín í grunnskóla og sjá til þess að þau stundi námið. Umsóknareyðublöð og nánari upplýsingar eru á vefjum flestra grunnskóla og sveitarfélaga.
  Sveitarfélög á landinu
 • Samkvæmt grunnskólalögum eiga börn og unglingar, sem sökum félagslegra og tilfinningalegra örðugleika eiga erfitt með nám, rétt á sérstökum stuðningi í námi.
 • Sveitarfélög sinna sérfræðiþjónustu við grunnskóla í formi sálfræði-, náms- og kennsluráðgjafar. Skipulag er mismunandi eftir sveitarfélögum. Skólar vísa málum til deilda með samþykki foreldra og einnig geta foreldrar leitað beint eftir aðstoð.
 • Ef upp kemur ágreiningur milli forráðamanna og skóla varðandi nemanda og ekki næst samkomulag getur hvor um sig vísað málinu til skólanefndar og síðan til mennta- og menningarmálaráðuneytis.
 • Grunnskólanámið skiptist í þrjú stig. Á yngsta stigi eru nemendur fyrsta til fjórða bekkjar, á miðstigi eru nemendur fimmta til sjöunda bekkjar og á efsta stigi, unglingastigi, eru nemendur áttunda til tíunda bekkjar.
 • Grunnskólarnir eru einsetnir, það er kennsludagur nemenda er samfelldur með stundarhléum og matarhléi. Starfstími nemenda er að lágmarki 9 mánuðir á ári, 180 skóladagar.
 • Nemendur í efstu bekkjum grunnskóla geta stundað fjarnám við framhaldskóla samhliða grunnskólanámi. Ákvörðun um námið er tekin í samráði við skólastjórnendur. Nánari upplýsingar um fjarnám er að finna á vefjum framhaldsskóla.
  Framhaldsskólar á landinu
 • Nám barna og unglinga í grunnskólum sem reknir eru á vegum sveitarfélaga er ókeypis. Hins vegar þarf að greiða sérstakt gjald fyrir nám barna og unglinga í einkaskólum. Engir biðlistar eru í grunnskólum.
 • Sveitarfélögum er heimilt að reka saman leikskóla, grunnskóla og tónlistarskóla undir stjórn eins skólastjóra.

Börn á Ísland.is
Heimili og skóli, landssamtök foreldra
Samfok, samtök foreldrafélaga og foreldraráða í grunnskólum Reykjavíkur (nýr gluggi)
Menntamál á vef mennta- og menningarmálaráðuneytis
Unglingar á Ísland.is

Réttindi fatlaðra

 • Fötluð börn eiga rétt á grunnskólakennslu þar sem þau eiga lögheimili. Námið skal fara fram í almennum skólum með nauðsynlegri stuðningsþjónustu eða á sérhæfðum deildum samkvæmt grunnskólalögum.

Grunnskólar á landinu
Menntun og atvinna fatlaðra og öryrkja á Ísland.is

Vert að skoða

Lög og reglugerðir