Háskólar

“Hlutverk háskóla er að stuðla að sköpun og miðlun þekkingar og færni til nemenda og samfélagsins alls.”

Nám á háskólastigi

 • Þeir sem hyggja á nám í háskóla skulu hafa lokið stúdentsprófi eða jafngildu prófi. Leyfilegt er að ákveða sérstök inntökuskilyrði í háskóla og láta nemendur gangast undir inntökupróf eða stöðupróf.
 • Heimilt er að innrita nemendur sem ekki hafa tekið stúdentspróf eða sambærilegt próf en búa að mati viðkomandi háskóla yfir jafngildum þroska og þekkingu.
 • Þá hafa háskólar, að undangengnu samþykki mennta- og menningarmálaráðuneytis, leyfi til að bjóða upp á aðfararnám fyrir þá sem ekki uppfylla inntökuskilyrði.
 • Allar nánari upplýsingar um inntökuskilyrði og inntökureglur háskóladeilda ásamt kennslu- og námskrám, umsóknareyðublöðum og upplýsingum um skráningar- og skólagjöld er að finna á vefjum háskólanna.
 • Boðið er upp á fjarnám í nokkrum háskólanna. Samstarf er við sveitarfélög, háskóla- og þekkingarsetur og símenntunar- og fræðslumiðstöðvar víðs vegar um land. Allar nánari upplýsingar er að finna á vefjum námsdeilda sem bjóða upp á fjarnám.
 • Margir ákveða að sækja sér háskólamenntun í útlöndum. Mikilvægt er að kynna sér vel allt sem viðkemur námi og búsetu erlendis með góðum fyrirvara.
  Lánshæft nám á vef LÍN
  Skrifstofa alþjóðasamskipta HÍ
 • Flestir taka lán til að framfleyta sér meðan á háskólanámi stendur. Lánasjóður íslenskra námsmanna veitir lán til námsmanna. Allar nánari upplýsingar um námslán er að finna á vef LÍN.
  Lánasjóður íslenskra námsmanna
 • Háskólanemum standa til boða margs konar styrkir til náms og rannsókna, hér heima og í útlöndum.
  Styrkir á farabara.is 

Vert að skoða

Lög og reglugerðir