Símenntun

Hlutverk símenntunar og fullorðinsfræðslu er að efla hæfni og þekkingu fólks í starfi og einkalífi.

Símenntun - fullorðinsfræðsla

  • Símenntun og fullorðinsfræðsla heyrir ekki undir neitt eitt ráðuneyti, heldur nokkur. Boðið er upp á kennslu jafnt innan menntakerfisins sem utan.

  • Símenntunarstöðvar eru starfandi víða um land. Hlutverk þeirra er að efla framboð og gæði náms og hvetja til almennrar þátttöku.

  • Fullorðinsfræðsla er í boði hjá símenntunarmiðstöðvum, stéttarfélögum, fyrirtækjum, samtökum og fleirum.

  • Símenntun – fullorðinsfræðsla er í formi mislangra, afar fjölbreyttra námskeiða. Í vaxandi mæli er boðið upp á nám samhliða starfi sem lýkur með prófum. Allar nánari upplýsingar fást á vefjum viðkomandi stofnana, fyrirtækja, stéttarfélaga og fræðsluaðila.

  • Sérstakir fræðslusjóðir eru starfræktir á vegum stéttarfélaga og atvinnurekenda og geta félagsmenn sótt um að fá endurgreiddan kostnað vegna námskeiða eða styrk til náms.
  • Einnig taka sumar stofnanir og fyrirtæki þátt í kostnaði starfsmanna vegna námskeiða. Allar nánari upplýsingar um endurgreiðslur og styrki er að finna á vefjum viðkomandi aðila.
  • Fyrirtæki og fræðsluaðilar geta sótt um styrki til íslenskunámskeiða fyrir erlenda starfsmenn sína til mennta- og menningarmálaráðuneytis. Námskeiðin eru ekki hluti af almennu námi á grunn- og framhaldsskólastigi.

Vert að skoða

Lög og reglugerðir