CE-merkið

Vörur má aðeins setja á markað hér á landi ef hönnun þeirra, gerð og frágangur stofnar ekki öryggi manna, húsdýra eða eigna í hættu.

CE-merking

  • Kveðið er á um CE-merkingu ýmissa vöruflokka og er hún forsenda löglegrar markaðssetningar vöru sem fellur undir slíkar tilskipanir.


CE-merkingin er ekki gæðastimpill!

  • CE-merkingin er yfirlýsing ábyrgðaraðila um að viðkomandi vara uppfylli grunnkröfur þeirra Evróputilskipana sem um viðkomandi vöru kunna að gilda. CE-merkingin er ekki gæðastimpill, til dæmis segir merkingin ekki neitt um endingartíma vöru.

Merkingar leikfanga

  • Leikföng sem kunna að vera hættuleg börnum yngri en þriggja ára skulu vera með:
    • viðvörun þar að lútandi,
    • ábendingu um hættuna sem viðvörunin lýtur sérstaklega að og
    • upplýsingar um hvernig skuli brugðist við þeirri hættu.
  • Merkingin skal vera myndræn eða í textaformi, til dæmis „Viðvörun! Hæfir ekki börnum yngri en 3ja ára!“. Allar varúðarmerkingar eiga að vera á íslensku.

Vert að skoða

Lög og reglugerðir