Ýmis þjónusta

Lögum samkvæmt eiga fatlaðir rétt á almennri þjónustu og aðstoð. Þeir eiga að njóta sambærilegra lífskjara og jafnréttis á við aðra þjóðfélagsþegna.

Ýmis þjónusta

Vert að skoða

Lög og reglugerðir