Örorkumat og greining fatlaðra

Tryggingastofnun ríkisins (TR) metur örorku þeirra sem sækja um örorkulífeyri eftir settum reglum. Stofnuninni er heimilt að setja það skilyrði að umsækjandi gangist undir sérhæft mat á möguleikum til endurhæfingar áður en til matsins kemur.

Greining fatlaðra

Örorkumat

 • Einstaklingur á aldrinum 16 til 67 ára getur óskað eftir örorkumati í samráði við lækni sinn þegar ljóst er að hann nær ekki fullum bata eftir slys eða sjúkdóm. Algengt er að matið fari fram þegar einstaklingur hefur fengið sjúkradagpeninga í eitt ár.

 • Sérstöku vottorði frá lækni og umsókn einstaklings um örorkulífeyri og tengdar greiðslur ásamt frekari gögnum þarf að skila til Tryggingastofnunar ríkisins.
  Örorka á vef TR

 • Í sumum tilfellum er sá sem sækir um örorkumat kallaður í viðtal eða skoðun hjá lækni á vegum Tryggingastofnunar og getur hann þá átt rétt á endurgreiðslu ferðakostnaðar.
  Dvalarkostnaður á vef Sjúkratrygginga 
  Ferðakostnaður á vef Sjúkratrygginga

 • Örorkubætur eru ákvarðaðar eftir sérstökum staðli í samræmi við niðurstöðu örorkumats.
  Örorkumat og -bætur á vef Sjúkratrygginga

Vert að skoða

Lög og reglugerðir