Önnur rekstrarform

Sameignarfélag (sf) er fyrirtæki þar sem eigendur eru tveir eða fleiri. Önnur rekstrarform félaga eru til dæmis samvinnufélög, sjálfseignarstofnanir og samlagsfélög.

Sameignarfélag

 • Eigendur sameignarfélags ábyrgjast með öllum eigum sínum, einn fyrir alla og allir fyrir einn, skuldir félagsins. Ábyrgðin er bein, óskipt og ótakmörkuð.
  Félagaréttur á vef atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis
 • Mikilvægt er að eigendur geri nákvæman og ítarlegan stofnsamning við upphaf rekstrar vegna ábyrgðarinnar sem hvílir á hverjum og einum eiganda.
 • Sameignarfélag er skráð í fyrirtækjaskrá.
  Fyrirtækjaskrá, rsk.is
 • Sameignarfélag sem greiðir laun þarf að skrá á launagreiðendaskrá.
  Eyðublöð á vef rsk.is
  Starfsstöðvar
 • Tvö tekjuskattsþrep gilda um sameignarfélög og fer skattlagning eftir því hvort félagið er skráð sem sjálfstæður skattaðili eða ekki. Ef ekki, eru einstakir félagsmenn skattlagðir eftir eignarhluta.

Nokkur önnur rekstrarform

 • Samvinnufélög, eru eins og nafnið bendir til stofnuð á grundvelli samvinnu og miða að því að efla hag félagsmanna eftir viðskiptalegri þátttöku þeirra í félaginu, samanber kaupfélögin. Félagatala er óbundin og félagsmenn bera ekki persónulega ábyrgð á heildarskuldbindingum.
 • Samvinnufélög þarf að skrá í fyrirtækjaskrá.
  Eyðublöð fyrirtækja- og hlutafélagaskrár, rsk.is
 • Sjálfseignarstofnun, eins og nafnið gefur til kynna, á sig sjálf. Sjálfseignarstofnun er sett upp með ákveðnu stofnfé og með hagsmuni félagsins fer sérstök stjórn. Hvorki stofnendur né stjórnin ber ábyrgð á skuldbindingum.
 • Sjálfseignarstofnun sem stundar atvinnurekstur, þarf að skrá í sjálfseignarstofnanaskrá ríkisskattstjóra.
 • Samlagsfélag er blanda af sameignarfélagi og hlutafélagi. Að minnsta kosti einn aðili ber ótakmarkaða ábyrgð á skuldbindingum félagsins. Aðrir bera takmarkaða ábyrgð sem miðuð er við tiltekna fjárhæð eða hlutfall.
  Um stofnun annarra félaga á vef rsk.is
  Um stofnun sjálfseignarstofnana á vef rsk.is 

Vert að skoða

Lög og reglugerðir