Meðmælendalistar

Rafræn skráning meðmælendalista í Alþingiskosningum

Framboð geta nú skráð meðmælendur sína rafrænt á Ísland.is og fengið jafnóðum upplýsingar um fjölda gildra meðmæla miðað við skráningu á pappírslista.

Tilgangurinn með þessu viðmóti er að bjóða framboðum og yfirkjörstjórnum upp á þann möguleika að skrá með öruggum hætti þá sem hafa ljáð framboði stuðning sinn með undirritun á meðmælendalista.

  1. Framboð (notið kennitölu stjórnmálasamtakanna og Íslykil þeirra) veitir umboð á "Mínum síðum" á Ísland.is til umboðsaðila og skráningaraðila
  2. Umboðsaðili skráir framboðið
  3. Framboð, umboðsaðili og skráningaraðilar skrá meðmælendur
Einn meginkosturinn við skráningu inn í þetta viðmót er að framboð fá jafnóðum upplýsingar um fjölda gildra meðmæla miðað við skráningu á pappírslista en ekki eftir á eins og tíðkast hefur. Enn fremur mun tvískráning upplýsinga leggjast af og þar með mikil umsýsla og utanumhald sem hefur fylgt því að skrá og vinna úr mismunandi útfylltum excel skjölum. 

Viðmótið virkar þannig:

  • Kennitölur eru skráðar inn af pappírslista og jafnóðum bornar saman við þjóðskrá.
  • Kerfið gefur jafnóðum yfirsýn yfir þann fjölda sem búið er að skrá og telst uppfylla skilyrði laga um kosningar. Kannað er hvort viðkomandi einstaklingur hafi skráð sig sem meðmælanda á öðrum lista. Hafi hann gert þá þá er sú skráning ekki talin með sem stuðningur við neinn lista (skráningin fær þá stöðuna "ógild").
  • Kannað er hvort meðmælandi sé kosningabær í komandi kosningum og hvort hann hafi skrifað undir meðmælendalista í réttu kjördæmi (ef ekki þá fær skráningin stöðuna "vafi").
  • Íslendingar sem búsettir eru erlendis fá stöðuna "vafi".
  • Að lokinni skráningu allra meðmælenda allra framboða mun liggja fyrir hversu margir kjósendur mæltu með hvaða framboði.
  • Yfirkjörstjórnir munu í lok skráningartímabilsins fá í hendur skrá sem inniheldur upplýsingar um þá sem skráð hafa nafn sitt á meðmælendalista hvers framboðs.
Nánari upplýsingar veita starfsmenn Þjóðskrár Íslands og eru þeir sem áhuga hafa á að nýta sér viðmótið hvattir til að hafa samband við Þjóðskrá Íslands til þess að fá nánari upplýsingar.