Húsnæðisbætur

Íbúar í leiguhúsnæði geta átt rétt á húsnæðisbótum hvort sem þeir leigja félagslegt húsnæði, eru á almennum markaði, námsgörðum, sambýli eða áfangaheimili.

Umsókn og reglur

 • Sótt er um húsnæðisbætur á mínum síðum á husbot.is
 • Umsækjandi þarf að vera orðinn 18 ára, búsettur í íbúðarhúsnæðinu og eiga þar lögheimili.
 • Umsækjandi á almennum leigumarkaði þarf að hafa þinglýstan leigusamning til a.m.k 3 mánaða. 
 • Þeir sem búa á námsgarði, sambýli, áfangaheimili eða í húsnæði í eigu ríkis eða sveitarfélags eru undanþegnir því að þinglýsa leigusamningi.


Átt þú rétt á húsnæðisbótum?
Reiknivél húsnæðisbóta
Sækja um húsnæðisbætur

Húsnæðisbætur

 • Húsaleigusamningi er þinglýst hjá sýslumanni í því umdæmi sem leigða fasteignin er skráð.
 • Bætur eru ekki greiddar vegna leigu á herbergi með sameiginlegum aðgangi að eldhúsi og snyrtingu, né íbúða í atvinnuhúsnæði. Undanþegnir frá  skilyrðum um séraðgengi að eldhúsi og snyrtingu eru:
  • Námsmenn sem leigja á stúdentagörðum eða á heimavist.
  • Fatlað fólk sem leigir á sambýlum. 
  • Einstaklingar á áfangaheimilum.
 • Húsnæðisbætur eru reiknaðar út frá leiguupphæð, fjölda heimilismanna, tekjum og eignum.
 • Húsnæðisbætur eru skattfrjálsar en framtalsskyldar.
 • Umsækjandi um húsnæðisbætur getur skotið afgreiðslu umsóknar til úrskurðarnefndar velferðarmála telji hann ekki rétt að málum staðið. Úrskurðarnefnd velferðarmála
  Spurt og svarað um húsnæðisbætur á husbot.is

Sérstakur húsnæðisstuðningur 

 • Sveitarfélög eru skyldug til að veita sérstakan húsnæðisstuðning til þeirra sem búa við erfiðar fjárhagslegar og/eða félagslegar aðstæður. Sækja þarf um stuðninginn hjá velferðar-/félagsþjónustu sveitarfélaganna. Húsnæðisbætur á vef félagsmálaráðuneytis

Vert að skoða

Lög og reglugerðir